Skip to main content

TermCymru

695 results
Results are displayed by relevance.
English: speculative planning application
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: ceisiadau cynllunio tybiannol
Context: 5.2 Cydnabyddir na fydd datgymhwyso paragraff 6.2 o TAN 1 yn atal ceisiadau cynllunio 'tybiannol' mewn lleoliadau anghynaliadwy will not preclude the submission of ‘speculative’ planning applications in unsustainable locations; however it should reduce th
Last updated: 12 July 2018
English: operational planning group
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: grwpiau cynllunio gweithredol
Context: Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi sefydlu grŵp cynllunio gweithredol, sy'n cyfarfod deirgwaith y dydd er mwyn sicrhau goruchwyliaeth ar y trefniadau hyn ac i sicrhau bod unrhyw gleifion y gallai fod angen darparu eu gofal mewn ffordd wahanol yn cael eu rheoli'n ddiogel ac yn amserol.
Last updated: 1 September 2022
English: Marine Planning Notice
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: Hysbysiadau Cynllunio Morol
Last updated: 6 June 2019
English: planning contravention notice
Status A
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: hysbysiadau tramgwydd cynllunio
Last updated: 23 March 2023
English: outline planning zone
Status B
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: parthau cynllunio amlinellol
Last updated: 23 March 2021
English: OPZ
Status B
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: parthau cynllunio amlinellol
Notes: Dyma'r acronym Saesneg a ddefnyddir am outline planning zone.
Last updated: 23 March 2021
Welsh: cynllunio
English: design
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last updated: 19 July 2005
English: Planning Committees, Delegation and Joint Planning Boards
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Proper noun
Definition: Document title.
Last updated: 7 October 2014
English: planning condition
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning inspection
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning inspector
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning application
Status B
Subject: Justice and Order
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 1 August 2012
English: planning consent
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning permission
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning guidance
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 23 July 2003
English: planning applications
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 23 July 2003
English: planning circular
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: Planning and Co-ordination
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Verb
Last updated: 6 April 2006
English: Environmental Planning
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Last updated: 16 April 2003
English: financial planning
Status A
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 3 July 2002
English: emergency planning
Status B
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 23 March 2021
English: business planning
Status C
Subject: Economic Development
Part of speech: Verb
Last updated: 24 November 2003
English: positive planning
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 2 October 2013
English: emergent planning
Status B
Subject: Personnel
Part of speech: Verb
Definition: Methodoleg weithio lle na chynllunir mwy nag ychydig gamau ymlaen llaw cyn adolygu'r sefyllfa, addasu'r camau, ac ailadrodd y broses.
Last updated: 3 December 2020
English: Finance Planning
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Verb
Last updated: 22 June 2007
English: Community Planning
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 1 September 2010
English: care planning
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 7 May 2009
English: SP
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
Definition: Spatial Planning
Last updated: 15 July 2005
English: Spatial Planning
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
Definition: SP
Last updated: 15 July 2005
English: waste planning
Status C
Subject: Waste
Part of speech: Verb
Last updated: 30 March 2006
English: improvement planning
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Verb
Last updated: 2 April 2012
English: language planning
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
Last updated: 27 April 2010
English: Planning for Success
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Definition: Follow-up to 'Making it Happen'.
Last updated: 31 March 2009
English: proactive planning
Status C
Subject: Health
Part of speech: Verb
Last updated: 23 January 2009
English: strategic planning
Status A
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 17 May 2007
English: substantial planning
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 19 December 2003
English: family planning
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Last updated: 16 April 2003
English: transport planning
Status C
Subject: Transport
Part of speech: Verb
Notes: Swyddogaeth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Last updated: 21 October 2021
English: tax planning
Status A
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
Context: Legal
Last updated: 9 September 2014
English: Planning Assistant
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 15 April 2008
English: planning agreement
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: planning acts
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 23 July 2003
English: design principles
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Context: Welsh Bac
Last updated: 31 October 2014
English: Planning Forum
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 3 July 2002
English: Planning Sub-committee
Status C
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 30 November 2007
English: planning gain
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: The principle of a developer agreeing to provide additional benefits or safeguards, often for the benefit of the community, usually in the form of related development supplied at the developer's expense.
Last updated: 10 January 2003
English: planning blight
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003
English: design model
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Notes: Term sy'n destun proses safoni ar hyn o bryd, mewn perthynas â'r cwricwlwm addysg newydd. Mae'n bosibl y bydd y term hwn yn newid cyn hir.
Last updated: 14 June 2018
English: Modernising Planning
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Verb
Last updated: 5 July 2002
English: planning decision
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 23 July 2003