Skip to main content

TermCymru

72 results
Results are displayed by relevance.
English: play
Welsh: drama
Status A
Subject: Culture and the Arts
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 3 September 2007
English: play
Welsh: chwarae
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last Updated: 19 July 2005
English: active play
Welsh: chwarae actif
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: Chwarae mewn modd sy'n defnyddio egni'r corff.
Last Updated: 4 April 2019
English: free play
Welsh: chwarae'n rhydd
Status C
Subject: Education
Part of speech: Verb
Last Updated: 15 March 2006
Welsh: Iaith a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: LAP
Last Updated: 12 September 2007
Welsh: Mathemateg a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: MAP
Last Updated: 12 September 2007
Welsh: Rhif a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: NAP
Last Updated: 12 September 2007
Welsh: parchu’r rheolau
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
Last Updated: 3 October 2003
English: play centres
Welsh: canolfan chwarae
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: canolfannau chwarae
Last Updated: 16 July 2020
English: play event
Welsh: digwyddiad chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 October 2012
English: play in full
Welsh: chwarae'n llawn
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last Updated: 19 July 2005
English: Play Right
Welsh: Chwarae Iawn
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Name of body.
Last Updated: 15 March 2006
English: play scheme
Welsh: cynllun chwarae
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 26 July 2004
English: play sound
Welsh: chwarae sain
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last Updated: 19 July 2005
Welsh: Arbenigwr Chwarae
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 11 May 2006
Welsh: digonolrwydd cyfleoedd chwarae
Status B
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Context: Mae asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i asesu a sicrhau digon o gyfleoedd i chwarae. Mae cael amser, lle a chaniatâd i chwarae yn hanfodol i ymdeimlad plant o lesiant, datblygiad a gwytnwch.
Last Updated: 1 March 2024
Welsh: Therapydd Chwarae
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 11 May 2006
Welsh: gwirfoddolwr chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 October 2012
English: Play Wales
Welsh: Chwarae Cymru
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Name of body.
Last Updated: 15 March 2006
English: play worker
Welsh: gweithiwr chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 October 2012
Welsh: gweithlu chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 October 2012
English: pretend play
Welsh: chwarae ffugio
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Verb
Last Updated: 1 March 2006
English: symbolic play
Welsh: chwarae symbolaidd
Status C
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Symbolic play is the ability of children to use objects, actions or ideas to represent other objects, actions, or ideas as play.
Context: Gan amlaf, mae geiriau cyntaf plentyn yn ymddangos ar yr un adeg ag y mae'n chwarae'n symbolaidd am y tro cyntaf. Mae chwarae’n bwysig iawn wrth ddysgu iaith. Mae'n helpu i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n hanfodol ar gyfer datblygu iaith. Mae'r rhain yn cynnwys gwrando, gwylio, dynwared, ffurfio cysyniadau a dealltwriaeth symbolaidd.
Last Updated: 13 October 2016
Welsh: chwarae therapiwtig
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Notes: Mewn perthynas ag adsefydlu a therapi galwedigaethol.
Last Updated: 25 June 2020
Welsh: Chwarae yng Nghymru: Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Llywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2006.
Last Updated: 3 December 2008
Welsh: Dewch Allan i Chwarae
Status A
Subject: Personnel
Part of speech: Neutral
Definition: Title of LGBT Exellence Centre's 2011 conference.
Last Updated: 15 August 2011
Welsh: cynllun chwarae cymunedol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 26 July 2004
Welsh: mannau chwarae ag offer sefydlog
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 15 March 2006
Welsh: Cyllid ar gyfer Chwarae Plant
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 24 February 2003
Welsh: dychwelyd graddedig i chwarae
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Context: Following a sports injury.
Last Updated: 9 June 2014
Welsh: Strategaeth Chwarae Genedlaethol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 6 April 2011
Welsh: chwarae mynediad agored
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 14 April 2004
Welsh: Chwarae, Hamdden a Chyfoethogi
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Neutral
Definition: un o themâu'r rhaglen Cymorth
Last Updated: 9 February 2009
Welsh: Swyddogion Chwarae Cymru
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 15 March 2006
Welsh: cyfleoedd chwarae i blant
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 9 February 2009
English: Play our Way
Welsh: Hawl i Gael Hwyl
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: cynllun gan Mencap
Last Updated: 10 November 2010
Welsh: asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 9 February 2009
Welsh: chwarae integredig sengl
Status C
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Verb
Last Updated: 18 May 2012
Welsh: Diwrnodau Aros a Chwarae
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 6 April 2011
Welsh: darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 1 October 2012
Welsh: cynllun chwarae adfywio cymunedol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 26 July 2004
Welsh: Pennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 25 May 2011
Welsh: cynllun chwarae mynediad agored
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 26 July 2004
Welsh: cynllun chwarae gwyliau haf
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 26 July 2004
Welsh: Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Angela Jardine, Cadeirydd presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (a'r Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel
Last Updated: 6 December 2018
Welsh: Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar
Status B
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 18 May 2023
Welsh: Polisi Chwarae Llywodraeth y Cynulliad
Status A
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: dogfen y Cynulliad 2002
Last Updated: 13 May 2004
Welsh: Iaith drwy Chwarae i Rieni a Phlant 0-3 oed
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: rhaglen gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol
Last Updated: 9 June 2003
Welsh: Chwarae.Dysgu.Tyfu
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Training for early years education.
Last Updated: 27 March 2007
Welsh: Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 31 October 2012