Skip to main content

TermCymru

71 results
Results are displayed by relevance.
English: play
Welsh: drama
Status A
Subject: Culture and the Arts
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: play
Welsh: chwarae
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: active play
Welsh: chwarae actif
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Definition: Chwarae mewn modd sy'n defnyddio egni'r corff.
Last Updated: 4 April 2019
English: free play
Welsh: chwarae'n rhydd
Status C
Subject: Education
Part of speech: Verb
Welsh: Iaith a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: LAP
Welsh: Mathemateg a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: MAP
Welsh: Rhif a Chwarae
Status C
Subject: Education
Definition: NAP
Welsh: parchu’r rheolau
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
English: play centres
Welsh: canolfan chwarae
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Plural: canolfannau chwarae
Last Updated: 16 July 2020
English: play event
Welsh: digwyddiad chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: play in full
Welsh: chwarae'n llawn
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: Play Right
Welsh: Chwarae Iawn
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Name of body.
English: play scheme
Welsh: cynllun chwarae
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: play sound
Welsh: chwarae sain
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: Arbenigwr Chwarae
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: cyfleoedd chwarae digonol
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
Context: A local authority must secure sufficient play opportunities in its area for children, so far as reasonably practicable.
Welsh: Therapydd Chwarae
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: gwirfoddolwr chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Play Wales
Welsh: Chwarae Cymru
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Name of body.
English: play worker
Welsh: gweithiwr chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: gweithlu chwarae
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: pretend play
Welsh: chwarae ffugio
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Verb
English: symbolic play
Welsh: chwarae symbolaidd
Status C
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Symbolic play is the ability of children to use objects, actions or ideas to represent other objects, actions, or ideas as play.
Context: Gan amlaf, mae geiriau cyntaf plentyn yn ymddangos ar yr un adeg ag y mae'n chwarae'n symbolaidd am y tro cyntaf. Mae chwarae’n bwysig iawn wrth ddysgu iaith. Mae'n helpu i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n hanfodol ar gyfer datblygu iaith. Mae'r rhain yn cynnwys gwrando, gwylio, dynwared, ffurfio cysyniadau a dealltwriaeth symbolaidd.
Last Updated: 13 October 2016
Welsh: chwarae therapiwtig
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Notes: Mewn perthynas ag adsefydlu a therapi galwedigaethol.
Last Updated: 25 June 2020
Welsh: Chwarae yng Nghymru: Cynllun Cyflawni'r Polisi Chwarae
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Llywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2006.
Welsh: Dewch Allan i Chwarae
Status A
Subject: Personnel
Part of speech: Neutral
Definition: Title of LGBT Exellence Centre's 2011 conference.
Welsh: cynllun chwarae cymunedol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: mannau chwarae ag offer sefydlog
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Welsh: Cyllid ar gyfer Chwarae Plant
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: dychwelyd graddedig i chwarae
Status A
Subject: Health
Part of speech: Verb
Context: Following a sports injury.
Welsh: Strategaeth Chwarae Genedlaethol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Welsh: chwarae mynediad agored
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: Chwarae, Hamdden a Chyfoethogi
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Neutral
Definition: un o themâu'r rhaglen Cymorth
Welsh: Swyddogion Chwarae Cymru
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Welsh: cyfleoedd chwarae i blant
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
English: Play our Way
Welsh: Hawl i Gael Hwyl
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: cynllun gan Mencap
Welsh: asesiad o ddigonolrwydd cyfleoedd chwarae
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: chwarae integredig sengl
Status C
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Verb
Welsh: Diwrnodau Aros a Chwarae
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Plural
Welsh: darpariaeth chwarae dan oruchwyliaeth
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Welsh: cynllun chwarae adfywio cymunedol
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: Pennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: cynllun chwarae mynediad agored
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: cynllun chwarae gwyliau haf
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Welsh: Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Bydd y panel dethol yn cael ei gadeirio gan Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru a bydd hefyd yn cynnwys Angela Jardine, Cadeirydd presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (a'r Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel
Last Updated: 6 December 2018
Welsh: Chwarae, Dysgu a Gofal Plentyndod Cynnar
Status B
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 18 May 2023
Welsh: Polisi Chwarae Llywodraeth y Cynulliad
Status A
Subject: Housing
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: dogfen y Cynulliad 2002
Welsh: Iaith drwy Chwarae i Rieni a Phlant 0-3 oed
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: rhaglen gan yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol
Welsh: Chwarae.Dysgu.Tyfu
Status A
Subject: Education
Part of speech: Verb
Definition: Training for early years education.
Welsh: Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012
Status A
Subject: Titles of legislation
Part of speech: Noun, Plural