Skip to main content

TermCymru

75481 results
Results are displayed in alphabetical order.
Welsh: trothwy o 0.9%
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Y lefel o ddeunydd GM a ganiateir mewn cynnyrch di-GM cyn bod yn rhaid ei alw’n gynnyrch GM.
Last Updated: 7 April 2009
Welsh: 10,000 o Fywydau Diogelach
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Neutral
Definition: Domestic abuse prevention campaign.
Last Updated: 21 October 2011
Welsh: Prosiect 10,000 o Fywydau Diogelach: Adroddiad Terfynol
Status A
Subject: Social Services
Part of speech: Proper noun, Masculine, Singular
Definition: Document title.
Last Updated: 13 May 2014
Welsh: Ymgyrch 1000 o Fywydau
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Ymgyrch yn y GIG yng Nghymru.
Last Updated: 23 September 2009
Welsh: 1000 o Fywydau a Mwy
Status A
Subject: Health
Part of speech: Neutral
Definition: NHS programme.
Last Updated: 8 June 2011
Welsh: cosb trawsgydymffurfio o 100%
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Cynllun Taliad Sengl.
Last Updated: 30 July 2010
Welsh: chwistrellu 100% o’r slyri
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Last Updated: 1 June 2012
Welsh: Catrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Proper noun, Feminine, Singular
Last Updated: 4 June 2018
Welsh: 10 i Chi - Mynegi Barn yn Gry'
Status C
Subject: Social Services
Definition: Mae hwn yn cyfeirio at 10 hawl pobl ifanc.
Last Updated: 5 June 2006
Welsh: 10 munud heini
Status A
Subject: Health
Part of speech: Proper noun
Definition: Ymgyrch newydd 'Newid am Oes' gafodd ei lansio yn y Sioe Fawr, 2015.
Last Updated: 3 July 2015
Welsh: y cyfnod 10 mis
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 19 January 2005
English: 10 month rule
Welsh: y rheol 10 mis
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 11 October 2004
Welsh: 11 cam gweithredu ar gyfer 2011
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Neutral
Context: Title of campaign by Welsh Assembly Government to reduce Wales' carbon footprint.
Last Updated: 15 February 2011
Welsh: 1,2-deucloroethan
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 November 2010
English: 12-lead ECG
Welsh: prawf electrocardiograff 12-gwifren
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 27 September 2012
Welsh: Panel Addysg a Hyfforddiant 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Panel Grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.
Last Updated: 27 March 2008
Welsh: Grŵp Gweithredol Estynedig 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 November 2010
Welsh: Grŵp Gweithredu 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 1 November 2010
Welsh: Dysgu ar gyfer pobl 14-19 oed yng Nghymru
Status C
Subject: Education
Part of speech: Verb
Last Updated: 16 October 2003
Welsh: Partneriaeth Ddysgu 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 1 November 2010
Welsh: Llwybrau Dysgu 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Plural
Last Updated: 21 February 2012
Welsh: Y Gangen Llwybrau Dysgu 14-19
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 2 May 2008
Welsh: Swyddog Gwasanaethau Cymorth Dysgwyr Llwybrau Dysgu 14-19
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 15 September 2009
Welsh: Mesur Deddfwriaeth Llwybrau Dysgu 14-19 (2007) Papur Ymgynghori
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 7 February 2008
Welsh: Awdurdod Rhwydweithio 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 27 November 2007
English: 14-19 Officer
Welsh: Swyddog 14-19
Status C
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 14 November 2011
Welsh: Fforwm Cyflogwyr Agenda Llwybrau Dysgu 14-19
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 12 September 2008
Welsh: Trysorau’r Filltir Sgwâr
Status A
Subject: Tourism and Recreation
Part of speech: Proper noun
Notes: Menter i hyrwyddo treftadaeth leol.
Last Updated: 17 September 2020
Welsh: Brigâd 160 y Milwyr Traed
Status A
Subject: Justice and Order
Part of speech: Proper noun, Feminine, Singular
Last Updated: 4 June 2018
Welsh: 16 Diwrnod o Weithredu
Status C
Subject: Local Government
Part of speech: Proper noun
Definition: From 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day, the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world.
Context: Mae Llywodraeth Cymru'n edrych ymlaen at nodi ‘Diwrnod Rhuban Gwyn’ ar 25 Tachwedd a chymryd rhan mewn ’16 Diwrnod o Weithredu’ yn sgil hynny.
Last Updated: 21 September 2017
Welsh: Bae Abertawe 1940au
Status A
Subject: Culture and the Arts
Definition: Museum depicting Swansea in the Second World War.
Last Updated: 25 March 2008
Welsh: Confensiwn 1951 y Cenhedloedd Unedig
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 3 September 2008
Welsh: Confensiwn yr Hag 1980 ar Agweddau Sifil Herwgydio Plant yn Rhyngwladol
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 11 January 2017
Welsh: Confensiwn yr Hag 1996 ar Awdurdodaeth, y Gyfraith Gymwys, Cydnabyddiaeth, Gorfodaeth a Chydweithrediad mewn perthynas â Chyfrifoldeb Rhieni a Mesurau Diogelu Plant
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 11 January 2017
Welsh: cynnal profion bob blwyddyn a phob dwy flynedd
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Last Updated: 30 January 2006
Welsh: plwyfi profion bob 1 a 2 flynedd
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 1 December 2006
Welsh: y tro 1af
Status C
Subject: Agriculture
Context: I ddangos a yw’r tramgwydd trawsgydymffurfio wedi digwydd o’r blaen.
Last Updated: 30 July 2010
Welsh: cyfartaledd treigl blwyddyn
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: A 12-month rolling average, or moving average, is simply a series of 12-month averages over multiple consecutive 12-month periods.
Notes: Defnyddir y term Saesneg “moving average” hefyd ar gyfer yr un cysyniad ystadegol. Nid “y cyfartaledd dros flwyddyn dreigl” yw’r ystyr.
Last Updated: 15 October 2015
Welsh: Cyfrifiad Poblogaeth 2001
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 10 October 2007
Welsh: Cylch Cynllunio Cyllideb 2003
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Last Updated: 14 October 2003
Welsh: Adroddiadau Gwerthuso Prawf Graddfa Fechan Gwirio Cyfeiriadau 2005
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 19 July 2006
Welsh: Cynllun a Maint Sampl Prawf Cyfrifiad 2007
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 19 July 2006
Welsh: ardaloedd Prawf 2007
Status C
Subject: Local Government
Part of speech: Noun, Plural
Last Updated: 23 September 2005
Welsh: Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 2008
Status A
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Welsh Assembly Government, 2008
Last Updated: 10 March 2009
Welsh: Canllawiau 2008 ar weithio’n effeithiol ar gyfer partneriaethau cymdeithasol lleol
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
Definition: Teitl dogfen â gynhyrchwyd gan WAMG.
Last Updated: 6 August 2008
Welsh: Aildrefnu Blaenoriaethau'r Flaenraglen Gefnffyrdd 2008
Status C
Subject: Transport
Part of speech: Verb
Last Updated: 10 December 2008
Welsh: Arolwg Llais y Dysgwr 2008 mewn Ysgolion
Status A
Subject: Education
Context: Published by the Welsh Assembly Government, September 2009.
Last Updated: 27 January 2010
Welsh: Taith Parch 2009
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Anti-bullying Roadshow
Last Updated: 30 September 2009
Welsh: 2010 Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Goresgyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol
Status A
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Wording on logo.
Last Updated: 25 March 2010
Welsh: Arolwg Sector Cyhoeddus Cymru 2010 ar Brynu Bwyd
Status C
Subject: Food
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last Updated: 6 December 2010