Skip to main content

TermCymru

6 results
Results are displayed by relevance.
Welsh: adborth
English: feedback
Status B
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Rhaglen Arweinyddiaeth i Benaethiaid mewn Swydd
English: acoustic feedback
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Notes: Yng nghyd-destun cymhorthion clyw.
Last updated: 8 September 2020
English: sensory feedback
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Adborth o fewn y systemau synhwyraidd lle bydd gwybodaeth o dderbynyddion nerfol y synhwyrau yn cael ei dychwelyd ar hyd y llwybrau afferol, fel y gall yr ymennydd fonitro goblygiadau gweithredoedd.
Last updated: 9 January 2020
English: biofeedback clinic
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: triangulation of feedback
Status B
Subject: Health
Part of speech: Verb
Notes: Dull a ddefnyddir, yn enwedig yn y Gwasanaeth Iechyd, i ddefnyddio sawl ffynhonnell adborth am wasanaethau a'u hystyried yn y cyd-destun ehangach er mwyn dod i gasgliadau penodol am yr hyn y gellid ei wella. Mae'n adeiladu ar y term am y dull ymchwil triangulation / triongliant a ddefnyddir yn y gwyddorau cymdeithasol. Mae'n bosibl y gellid defnyddio aralleiriad fel "tynnu adborth ynghyd a’i ddehongli gan ystyried y cyd-destun ehangach" mewn rhai cyd-destunau.
Last updated: 13 April 2017
English: 360° feedback
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular