Skip to main content

TermCymru

109 results
Results are displayed by relevance.
English: bounce back loan
Status B
Subject: Economic Development
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: benthyciadau adfer
Notes: Benthyciadau i fusnesau bach gan Lywodraeth y DU, yng nghyd-destun COVID-19.
Last updated: 30 April 2020
Welsh: adfer
English: recover
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: adfer
English: remediate
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Definition: Process of cleaning contaminated soil.
Welsh: adfer
English: restore
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Welsh: adfer
English: reversion
Status B
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Welsh: adfer
English: reinstate
Status A
Subject: Housing
Part of speech: Verb
Welsh: adfer
English: write back
Status A
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Verb
Definition: The process of restoring to profit a provision for bad or doubtful debts previously made against profits and no longer required
Context: Y broses o gael gwared ar ddarpariaeth mewn cyfrifon am ddyledion drwg neu amheus nad oes angen eu cofnodi bellach, a chofnodi elw ar gyfer y symiau hynny.
Notes: Term o faes cyfrifyddu.
Last updated: 4 December 2018
Welsh: adfer
English: reclamation
Status B
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Definition: Y broses o ddod â thir diffaith neu halogedig yn ôl i ddefnydd buddiol penodol.
Last updated: 19 May 2022
English: quota reinstatement
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
English: restoring components
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: file recovery
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: restore view
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: peatland restoration
Status B
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Last updated: 10 February 2022
English: restoration of profitability
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Definition: adfer lefelau elw yr arferid eu hennill
Welsh: adfer tir
English: land reclamation
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
English: sward restoration
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Welsh: adfer ynni
English: energy recovery
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Welsh: amod adfer
English: restoration condition
Status C
Subject: Planning
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: restore button
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: recovery phase
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Notes: Yng nghyd-destun COVID-19.
Last updated: 7 July 2020
English: recovery plan
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: reinstatement notice
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: yn gysylltiedig â EIAs
English: restoration
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Tir gofal.
English: restoration work
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Notes: Term o Fil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yw hwn.
Last updated: 15 August 2016
English: remedial notice
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: remediation notice
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: restoration notice
Status B
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Hysbysiad ysgrifenedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i berson ddad-wneud y niwed a achoswyd drwy beidio â chydymffurfio fel bod y sefyllfa wedi ei hadfer, hyd y bo modd, i'r sefyllfa pa na bai'r drosedd wedi ei chyflawni.
Last updated: 19 May 2022
English: can't restore
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: recovery targets
Status C
Subject: Waste
Part of speech: Noun, Masculine, Plural
English: recovery position
Status A
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: restore expand state
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: restore data source
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: restore editing view
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
English: Restore a traditional orchard
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Verb
Context: In the context of Glastir.
English: dune remobilisation
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Verb
English: coal-tip reclamation
Status B
Subject: Environment
Part of speech: Verb
Last updated: 7 October 2021
English: Education Recovery Board
Status A
Subject: Education
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Hedgerow Renovation Scheme
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Nature Recovery Plan
Status A
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: Land Remediation Scheme
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: financial recovery plans
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Plural
Definition: yn unigryw i Ymddiriedolaethau Iechyd sydd wedi mynd i drafferthion ariannol
English: beach nourishment schemes
Status C
Subject: Environment
Part of speech: Noun, Plural
English: Deputy Director Recovery
Status A
Subject: Government and Assembly departments and posts
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 10 June 2021
English: Glastir Woodland Restoration
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Proper noun, Masculine, Singular
English: Wales Recovery Group
Status C
Subject: Fire and Rescue
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: electronic retrieval system
Status C
Subject: General
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Any electronic equipment that allows for the finding of and access to information from memory or other forms of storage, such as files.
English: hormone replacement therapy
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Triniaeth i leddfu symptomau'r menopos. Ychwanegir fersiynau synthetig o estrogen a proestrogen i'r corff er mwyn codi lefelau'r hormonau hyn yn y corff.
Last updated: 26 May 2022
English: HRT
Status B
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Definition: Hormone Replacement Therapy
Notes: Dyma'r acronym a ddefnyddir yn Saesneg am hormone replacement therapy.
Last updated: 26 May 2022
English: heat recovery unit
Status C
Subject: Agriculture
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: Compensation Recovery Unit
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Singular
Context: CRU