Skip to main content

TermCymru

17 results
Results are displayed by relevance.
English: given names
Status C
Subject: Social Services
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 1 March 2006
English: apply names
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last updated: 19 July 2005
English: define range names
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Verb
Last updated: 19 July 2005
English: Place-Names Team
Status C
Subject: Personnel
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Last updated: 24 March 2010
English: Nomenclature for Statistical Territorial Units
Status B
Subject: Europe
Part of speech: Noun, Plural
Definition: NUTS
Last updated: 8 January 2004
English: NUTS
Status B
Subject: Europe
Part of speech: Noun, Plural
Definition: Nomenclature for Statistical Territorial Units
Last updated: 8 January 2004
English: withdrawal of candidates
Status B
Subject: Local Government
Part of speech: Verb
Context: Gellid aralleirio yn ôl yr angen.
Last updated: 21 March 2003
English: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Status C
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: ICANN
Last updated: 12 December 2011
English: ICANN
Status C
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Definition: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Last updated: 12 December 2011
English: please leave your name badges here
Status C
Subject: General
Part of speech: Verb
Last updated: 24 September 2002
English: known as name
Status B
Subject: General
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau adnabod
Definition: Yr enw y caiff rhywun ei adnabod wrtho, a all fod yn wahanol i'w enw cyfreithiol.
Context: Learners can ask their school or college to use a ‘known as’ name on their EMA Learning Agreement.
Last updated: 1 May 2024
English: preferred name
Status B
Subject: General
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau a ffefrir
Definition: Yr enw y mae rhywun yn ffafrio cael ei adnabod wrtho, a all fod yn wahanol i'w enw cyfreithiol.
Context: A request to use a preferred name can be arequest for the learner’s teachers or peers to use a preferred name without changing official school records
Last updated: 1 May 2024
English: display name
Status B
Subject: ITC
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau arddangos
Definition: Enw ar gyfrif cyfrifiadurol personol neu gyffredinol, sy'n ymddangos i ddefnyddwyr eraill mewn apiau neu raglenni, ee enw ar gyfrif ebost neu ar gyfrif cyfrwng cymdeithasol. Gall fod yn wahanol i'r enw defnyddiwr (user name) neu i gyfeiriad y defnyddiwr.
Last updated: 13 September 2018
English: legal name
Status B
Subject: General
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau cyfreithiol
Definition: Enw swyddogol person, a gaiff ei ddefnyddio at ddibenion cyfreithiol a gweinyddol. Gall fod yn wahanol i'r enw a ffefrir a'r enw adnabod.
Context: The preferred name can be used in school information management systems even when it is not the legal name.
Last updated: 1 May 2024
English: proprietary name
Status C
Subject: Legal
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau perchnogol
Context: (a) dynodiad, enw perchnogol, marc masnachol, enw brand, darlun neu arwydd arall, pa un a yw'n arwyddluniol ai peidio, y mae'r defnydd ohono yn dueddol o beri drysu'r dŵr â dŵr mwynol naturiol
Last updated: 5 July 2017
English: protected food name
Status B
Subject: Food
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: enwau bwydydd gwarchodedig
Definition: The EU Protected Food Name scheme provides a system for the protection of food names on a geographical or traditional recipe basis. This system is similar to the familiar appellation d'origine contrôlée' system used for wine.
Last updated: 13 February 2017
English: Workshop allocation
Status C
Subject: General
Part of speech: Noun, Plural
Last updated: 6 April 2011