Skip to main content
Awdurdod Lleol / Local Authority Dolen i'r Gorchymyn enwi (fersiwn Gymraeg)
Link to naming Order (Welsh version; toggle on legislation.gov for English version)
Ynys Môn Gorchymyn Sir Ynys Môn (Trefniadau Etholiadol) 2021
Blaenau Gwent Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (Trefniadau Etholiadol) 2021
Pen-y-bont ar Ogwr
Bridgend
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Trefniadau Etholiadol) 2021
Caerffili
Caerphilly
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Caerffili (Trefniadau Etholiadol) 2021
Caerdydd
Cardiff
Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Trefniadau Etholiadol) 2021
Sir Gaerfyrddin
Carmarthenshire
Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Trefniadau Etholiadol) 2021
Ceredigion Gorchymyn Sir Ceredigion (Trefniadau Etholiadol) 2021
Conwy Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Trefniadau Etholiadol) 2021
Sir Ddinbych
Denbighshire
Gorchymyn Sir Ddinbych (Trefniadau Etholiadol) 2021
Sir y Fflint
Flintshire
Gorchymyn Sir y Fflint (Trefniadau Etholiadol) (Rhif 2) 2021
Gwynedd Gorchymyn Sir Gwynedd (Trefniadau Etholiadol) 2021
Merthyr Tudful
Merthyr Tydfil
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (Trefniadau Etholiadol) 2021
Sir Fynwy
Monmouthshire
Gorchymyn Sir Fynwy (Trefniadau Etholiadol) 2021
Casnewydd
Newport
Gorchymyn Dinas a Bwrdeistref Sirol Casnewydd (Trefniadau Etholiadol) 2021
Castell-nedd Port Talbot
Neath Port Talbot
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (Trefniadau Etholiadol) 2021
Sir Benfro
Pembrokeshire
Gorchymyn Sir Benfro (Trefniadau Etholiadol) 2021
Powys Gorchymyn Sir Powys (Trefniadau Etholiadol) 2021
Rhondda Cynon Taf Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Trefniadau Etholiadol) 2021
Abertawe
Swansea
Gorchymyn Dinas a Sir Abertawe (Trefniadau Etholiadol) 2021
Torfaen Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Torfaen (Trefniadau Etholiadol) 2021
Bro Morgannwg
Vale of Glamorgan
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Trefniadau Etholiadol) 2021
Wrecsam
Wrexham
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Trefniadau Etholiadol) 2021