Skip to main content
Awdurdod Lleol (Local Authority) Saesneg (English) Cymraeg (Welsh)
Ynys Môn Aethwy Aethwy
Ynys Môn Bodowyr Bodowyr
Ynys Môn Bro Aberffraw Bro Aberffraw
Ynys Môn Bro'r Llynnoedd Bro'r Llynnoedd
Ynys Môn Tref Cybi Tref Cybi
Ynys Môn Canolbarth Môn Canolbarth Môn
Ynys Môn Cefni Cefni
Ynys Môn Crigyll Crigyll
Ynys Môn Lligwy Lligwy
Ynys Môn Parc a'r Mynydd Parc a'r Mynydd
Ynys Môn Seiriol Seiriol
Ynys Môn Talybolion Talybolion
Ynys Môn Twrcelyn Twrcelyn
Ynys Môn Ynys Gybi Ynys Gybi
Blaenau Gwent Abertillery and Six Bells Abertyleri a Six Bells
Blaenau Gwent Beaufort Cendl
Blaenau Gwent Blaina Blaenau
Blaenau Gwent Brynmawr Bryn-mawr
Blaenau Gwent Cwm Cwm
Blaenau Gwent Cwmtillery Cwmtyleri
Blaenau Gwent Ebbw Vale North Gogledd Glynebwy
Blaenau Gwent Ebbw Vale South De Glynebwy
Blaenau Gwent Georgetown Georgetown
Blaenau Gwent Llanhilleth Llanhiledd
Blaenau Gwent Nantyglo Nant-y-glo
Blaenau Gwent Rassau and Garnlydan Rasa a Garnlydan
Blaenau Gwent Sirhowy Sirhywi
Blaenau Gwent Tredegar Tredegar
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Aberkenfig Abercynffig 
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Blackmill Melin Ifan Ddu
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Brackla East and Coychurch Lower Dwyrain Bracla a Llangrallo Isaf
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Brackla East Central Canol Dwyrain Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Brackla West Gorllewin Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Brackla West Central Canol Gorllewin Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Bridgend Central Canol Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Caerau Caerau
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Cefn-glas Cefn-glas 
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Coity Higher Coety Uchaf
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Cornelly Corneli
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Garw Valley Cwm Garw
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Llangynwyd Llangynwyd
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Maesteg East Dwyrain Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Maesteg West Gorllewin Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Nant-y-moel Nant-y-moel
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Newton Drenewydd
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Nottage Notais
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Ogmore Vale Bro Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Oldcastle Hengastell
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Pencoed and Penprysg Pencoed a Phen-prysg
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Pen-y-fai Pen-y-fai
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Porthcawl East Central Canol Dwyrain Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Porthcawl West Central Canol Gorllewin Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Pyle, Kenfig Hill and Cefn Cribwr Y Pîl, Cynffig a Chefn Cribwr
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) Rest Bay Rest Bay
Pen-y-bont ar Ogwr (Bridgend) St Bride's Minor and Ynysawdre Llansanffraid-ar-Ogwr ac Ynysawdre
Caerffili (Caerphilly) Aber Valley Cwm Aber
Caerffili (Caerphilly) Aberbargoed and Bargoed Aberbargod a Bargod
Caerffili (Caerphilly) Abercarn Aber-carn
Caerffili (Caerphilly) Argoed Argoed
Caerffili (Caerphilly) Bedwas and Trethomas Bedwas a Threthomas
Caerffili (Caerphilly) Blackwood Coed-duon
Caerffili (Caerphilly) Cefn Fforest and Pengam Cefn Fforest a Phengam
Caerffili (Caerphilly) Crosskeys Crosskeys
Caerffili (Caerphilly) Ynysddu Ynys-ddu
Caerffili (Caerphilly) Crumlin Crymlyn
Caerffili (Caerphilly) Darran Valley Cwm Darran
Caerffili (Caerphilly) Gilfach Gilfach
Caerffili (Caerphilly) Hengoed Hengoed
Caerffili (Caerphilly) Llanbradach Llanbradach
Caerffili (Caerphilly) Machen and Rudry Machen a Rhydri
Caerffili (Caerphilly) Maesycwmmer Maesycwmwr
Caerffili (Caerphilly) Morgan Jones Morgan Jones
Caerffili (Caerphilly) Moriah and Pontlottyn Moriah a Phontlotyn
Caerffili (Caerphilly) Nelson Nelson
Caerffili (Caerphilly) New Tredegar Tredegar Newydd
Caerffili (Caerphilly) Newbridge Trecelyn
Caerffili (Caerphilly) Penmaen Penmaen
Caerffili (Caerphilly) Penyrheol Penyrheol
Caerffili (Caerphilly) Pontllanfraith Pontllan-fraith
Caerffili (Caerphilly) Risca East Dwyrain Rhisga
Caerffili (Caerphilly) Risca West Gorllewin Rhisga
Caerffili (Caerphilly) St Cattwg Sant Catwg
Caerffili (Caerphilly) St Martins Sant Martin
Caerffili (Caerphilly) Twyn Carno Twyncarno
Caerffili (Caerphilly) Van Y Fan 
Caerffili (Caerphilly) Ystrad Mynach Ystrad Mynach
Caerdydd (Cardiff) Adamsdown Adamsdown
Caerdydd (Cardiff) Butetown Butetown
Caerdydd (Cardiff) Caerau Caerau
Caerdydd (Cardiff) Canton Treganna
Caerdydd (Cardiff) Cathays Cathays
Caerdydd (Cardiff) Cyncoed Cyncoed
Caerdydd (Cardiff) Ely Trelái
Caerdydd (Cardiff) Fairwater Y Tyllgoed
Caerdydd (Cardiff) Gabalfa Gabalfa
Caerdydd (Cardiff) Grangetown Grangetown
Caerdydd (Cardiff) Heath Y Mynydd Bychan
Caerdydd (Cardiff) Lisvane and Thornhill Llys-faen a'r Ddraenen
Caerdydd (Cardiff) Llandaff Llandaf
Caerdydd (Cardiff) Llandaff North Ystum Taf
Caerdydd (Cardiff) Llanishen Llanisien
Caerdydd (Cardiff) Pontprennau and Old St Mellons Pontprennau a Phentref Llaneirwg
Caerdydd (Cardiff) Pentwyn Pentwyn
Caerdydd (Cardiff) Pentyrch and St Fagans Pentyrch a Sain Ffagan
Caerdydd (Cardiff) Penylan Pen-y-lan
Caerdydd (Cardiff) Plasnewydd Plasnewydd
Caerdydd (Cardiff) Llanrumney Llanrhymni
Caerdydd (Cardiff) Radyr Radur
Caerdydd (Cardiff) Rhiwbina Rhiwbeina
Caerdydd (Cardiff) Riverside Glanyrafon
Caerdydd (Cardiff) Rumney Tredelerch
Caerdydd (Cardiff) Splott Y Sblot
Caerdydd (Cardiff) Trowbridge Trowbridge
Caerdydd (Cardiff) Whitchurch and Tongwynlais Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Abergwili Abergwili
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Ammanford Rhydaman
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Betws Y Betws
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Bigyn Bigyn
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Burry Port Porth Tywyn
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Bynea Bynea
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Carmarthen Town North and South Gogledd a De Tref Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Carmarthen Town West Gorllewin Tref Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Cenarth and Llangeler Cenarth a Llangeler
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Cilycwm Cil-y-cwm
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Cwarter Bach Cwarter Bach
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Cynwyl Elfed Cynwyl Elfed
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Dafen and Felinfoel Dafen a Felin-foel
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Elli Elli
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Garnant  Y Garnant
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Glanamman Glanaman
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Glanymor Glan-y-môr
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Glyn Glyn
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Gorslas Gors-las
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Hendy Hendy
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Hengoed Hengoed
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Kidwelly and St. Ishmael Cydweli a Llanismel
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Laugharne Township Lacharn
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanboidy Llanboidy
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanddarog Llanddarog
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llandeilo Llandeilo
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llandovery Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llandybïe Llandybïe
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanegwad Llanegwad
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanfihangel Aberbythych Llanfihangel Aberbythych
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanfihangel-ar-Arth Llanfihangel-ar-arth
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llangadog Llangadog
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llangennech  Llangennech
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llangunnor Llangynnwr
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llangyndeyrn Llangyndeyrn
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llannon Llan-non
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llanybydder Llanybydder
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Lliedi Lliedi
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Llwynhendy  Llwynhendy
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Manordeilo and Salem Maenordeilo a Salem
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Pembrey Pen-bre
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Penygroes Pen-y-groes
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Pontyberem Pontyberem
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Saron  Saron
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) St Clears and Llansteffan Sanclêr a Llansteffan
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Swiss Valley  Swiss Valley
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Trelech Tre-lech
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Trimsaran Trimsaran
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Tycroes  Tŷ-croes
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Tyisha  Tyisha
Sir Gaerfyrddin (Carmarthenshire) Whitland Hendy-gwyn ar Daf
Ceredigion Aberaeron and Aberarth Aberaeron ac Aber-arth
Ceredigion Aberporth and Y Ferwig Aber-porth a'r Ferwig
Ceredigion Aberystwyth Morfa a Glais Aberystwyth Morfa a Glais
Ceredigion Aberystwyth Penparcau Aberystwyth Penparcau
Ceredigion Aberystwyth Rheidol Aberystwyth Rheidol
Ceredigion Beulah and Llangoedmor Beulah a Llangoedmor
Ceredigion Borth Y Borth
Ceredigion Ceulan a Maesmawr Ceulan a Maesmawr
Ceredigion Ciliau Aeron Ciliau Aeron
Ceredigion Faenor Faenor
Ceredigion Lampeter Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion Llannarth Llannarth
Ceredigion Llanbadarn Fawr Llanbadarn Fawr
Ceredigion Llandyfriog Llandyfrïog
Ceredigion Llandysilio and Llangrannog Llandysilio a Llangrannog
Ceredigion Llandysul North and Troedyraur Gogledd Llandysul a Throed-yr-aur 
Ceredigion Llandysul South De Llandysul
Ceredigion Llanfarian Llanfarian
Ceredigion Llanfihangel Ystrad Llanfihangel Ystrad
Ceredigion Llangeitho Llangeitho
Ceredigion Llangybi Llangybi 
Ceredigion Llanrhystyd Llanrhystud
Ceredigion Llansanffraid Llansanffraid
Ceredigion Llanwenog Llanwenog
Ceredigion Lledrod Lledrod
Ceredigion Melindwr Melindwr
Ceredigion Mwldan Mwldan
Ceredigion New Quay and Llanllwchaearn Ceinewydd a Llanllwchaearn
Ceredigion Penbryn Penbryn
Ceredigion Teifi Teifi
Ceredigion Tirymynach Tirymynach
Ceredigion Trefeurig Trefeurig
Ceredigion Tregaron and Ystrad Fflur Tregaron ac Ystrad-fflur
Ceredigion Ystwyth Ystwyth
Conwy Betws-yn-Rhos Betws-yn-Rhos
Conwy Betws-y-Coed and Trefriw Betws-y-coed a Threfriw
Conwy Bryn Bryn
Conwy Caerhun Caerhun
Conwy Colwyn Colwyn
Conwy Conwy Conwy
Conwy Craig-y-don Craig-y-don
Conwy Deganwy Deganwy
Conwy Eglwys-bach a Llangernyw Eglwys-bach a Llangernyw
Conwy Eirias Eirias
Conwy Gele and Llanddulas Gele a Llanddulas
Conwy Glyn Glyn
Conwy Glyn y Marl Glyn y Marl
Conwy Gogarth Mostyn Gogarth Mostyn
Conwy Kinmel Bay Bae Cinmel
Conwy Llandrillo-yn-Rhos Llandrillo-yn-Rhos
Conwy Llanrwst a Llanddoged Llanrwst a Llanddoged
Conwy Llansanffraid Llansanffraid 
Conwy Llansannan Llansannan
Conwy Llysfaen Llysfaen
Conwy Mochdre Mochdre
Conwy Pandy Pandy
Conwy Penmaenmawr Penmaenmawr
Conwy Penrhyn Penrhyn
Conwy Pen-sarn Pentre Mawr Pen-sarn Pentre Mawr
Conwy Rhiw Rhiw
Conwy Towyn Tywyn 
Conwy Tudno Tudno
Conwy Uwch Aled Uwch Aled
Conwy Uwch Conwy Uwch Conwy
Sir Ddinbych (Denbighshire) Alyn Valley Dyffryn Alun
Sir Ddinbych (Denbighshire) Bodelwyddan Bodelwyddan
Sir Ddinbych (Denbighshire) Denbigh Caledfryn Henllan Dinbych Caledfryn Henllan
Sir Ddinbych (Denbighshire) Denbigh Lower Dinbych Isaf
Sir Ddinbych (Denbighshire) Dyserth Dyserth
Sir Ddinbych (Denbighshire) Edeirnion Edeirnion
Sir Ddinbych (Denbighshire) Efenechdyd Efenechdyd
Sir Ddinbych (Denbighshire) Llandyrnog Llandyrnog
Sir Ddinbych (Denbighshire) Llanfair Dyffryn Clwyd Gwyddelwern Llanfair Dyffryn Clwyd Gwyddelwern
Sir Ddinbych (Denbighshire) Llangollen Llangollen
Sir Ddinbych (Denbighshire) Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Sir Ddinbych (Denbighshire) Moel Famau Moel Famau
Sir Ddinbych (Denbighshire) Prestatyn Central Canol Prestatyn
Sir Ddinbych (Denbighshire) Prestatyn East Dwyrain Prestatyn
Sir Ddinbych (Denbighshire) Prestatyn Meliden Prestatyn Alltmelyd
Sir Ddinbych (Denbighshire) Prestatyn North Gogledd Prestatyn
Sir Ddinbych (Denbighshire) Prestatyn South West De-orllewin Prestatyn
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhuddlan Rhuddlan
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl East Dwyrain y Rhyl
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl South De'r Rhyl
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl South West De-orllewin y Rhyl
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl Trellewelyn Y Rhyl Trellewelyn
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl Tŷ Newydd Y Rhyl Tŷ Newydd
Sir Ddinbych (Denbighshire) Rhyl West Gorllewin y Rhyl
Sir Ddinbych (Denbighshire) Ruthin Rhuthun
Sir Ddinbych (Denbighshire) St Asaph East Dwyrain Llanelwy
Sir Ddinbych (Denbighshire) St Asaph West Gorllewin Llanelwy
Sir Ddinbych (Denbighshire) Trefnant Trefnant
Sir Ddinbych (Denbighshire) Tremeirchion Tremeirchion
Sir y Fflint (Flintshire) Argoed and New Brighton Argoed a New Brighton
Sir y Fflint (Flintshire) Bagillt Bagillt
Sir y Fflint (Flintshire) Broughton North East Gogledd-ddwyrain Brychdyn
Sir y Fflint (Flintshire) Broughton South De Brychdyn
Sir y Fflint (Flintshire) Brynford and Halkyn Brynffordd a Helygain
Sir y Fflint (Flintshire) Buckley: Bistre East Bwcle: Dwyrain Bistre
Sir y Fflint (Flintshire) Buckley: Bistre West Bwcle: Gorllewin Bistre
Sir y Fflint (Flintshire) Buckley: Mountain Bwcle: Mynydd
Sir y Fflint (Flintshire) Buckley: Pentrobin Bwcle: Pentrobin
Sir y Fflint (Flintshire) Caergwrle Caergwrle
Sir y Fflint (Flintshire) Llanfynydd Llanfynydd
Sir y Fflint (Flintshire) Treuddyn Treuddyn
Sir y Fflint (Flintshire) Caerwys Caerwys
Sir y Fflint (Flintshire) Cilcain Cilcain
Sir y Fflint (Flintshire) Connah's Quay Central Canol Cei Connah
Sir y Fflint (Flintshire) Connah's Quay: Golftyn Cei Connah: Golftyn
Sir y Fflint (Flintshire) Connah's Quay South De Cei Connah
Sir y Fflint (Flintshire) Connah's Quay: Wepre Cei Connah: Gwepra
Sir y Fflint (Flintshire) Hawarden: Ewloe Penarlâg: Ewloe
Sir y Fflint (Flintshire) Flint: Castle Y Fflint: Y Castell
Sir y Fflint (Flintshire) Flint: Coleshill and Trelawny Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
Sir y Fflint (Flintshire) Flint: Oakenholt Y Fflint: Oakenholt
Sir y Fflint (Flintshire) Greenfield Maes-glas
Sir y Fflint (Flintshire) Gwernaffield and Gwernymynydd  Y Waun a Gwernymynydd
Sir y Fflint (Flintshire) Hawarden: Aston Penarlâg: Aston
Sir y Fflint (Flintshire) Hawarden: Mancot Penarlâg: Mancot
Sir y Fflint (Flintshire) Higher Kinnerton Kinnerton Uchaf
Sir y Fflint (Flintshire) Hope Yr Hôb
Sir y Fflint (Flintshire) Holywell Central Canol Treffynnon
Sir y Fflint (Flintshire) Holywell East Dwyrain Treffynnon
Sir y Fflint (Flintshire) Holywell West Gorllewin Treffynnon
Sir y Fflint (Flintshire) Leeswood Coed-llai
Sir y Fflint (Flintshire) Llanasa and Trelawnyd Llanasa a Threlawnyd
Sir y Fflint (Flintshire) Mold: Broncoed Yr Wyddgrug: Broncoed
Sir y Fflint (Flintshire) Mold East Dwyrain yr Wyddgrug
Sir y Fflint (Flintshire) Mold South De'r Wyddgrug
Sir y Fflint (Flintshire) Mold West Gorllewin yr Wyddgrug
Sir y Fflint (Flintshire) Mostyn  Mostyn
Sir y Fflint (Flintshire) Northop Llaneurgain
Sir y Fflint (Flintshire) Pen-y-ffordd  Pen-y-ffordd
Sir y Fflint (Flintshire) Saltney Ferry Saltney Ferry
Sir y Fflint (Flintshire) Queensferry and Sealand Queensferry a Sealand
Sir y Fflint (Flintshire) Shotton East and Shotton Higher Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
Sir y Fflint (Flintshire) Shotton West Gorllewin Shotton
Sir y Fflint (Flintshire) Whitford Chwitffordd
Gwynedd Aberdyfi Aberdyfi
Gwynedd Abererch Abererch
Gwynedd Abermaw Abermaw
Gwynedd Abersoch gyda Llanengan Abersoch gyda Llanengan
Gwynedd Arllechwedd Arllechwedd
Gwynedd Arthog a Llangelynnin Arthog a Llangelynnin
Gwynedd Bethel a'r Felinheli Bethel a'r Felinheli
Gwynedd Bowydd a'r Rhiw Bowydd a'r Rhiw
Gwynedd Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd Brithdir a Llanfachreth/Y Ganllwyd/Llanelltud
Gwynedd Bro Dysynni Bro Dysynni
Gwynedd Cadnant Cadnant
Gwynedd Canol Bangor Canol Bangor
Gwynedd Canol Bethesda Canol Bethesda
Gwynedd Canol Tref Caernarfon Canol Tref Caernarfon
Gwynedd Clynnog Clynnog
Gwynedd Corris a Mawddwy Corris a Mawddwy
Gwynedd Criccieth Criccieth
Gwynedd Cwm-y-Glo Cwm-y-glo
Gwynedd De Dolgellau De Dolgellau
Gwynedd De Pwllheli De Pwllheli
Gwynedd Deiniolen Deiniolen
Gwynedd Dewi Dewi
Gwynedd Diffwys a Maenofferen Diffwys a Maenofferen
Gwynedd Dolbenmaen Dolbenmaen
Gwynedd Dwyrain Bangor Dwyrain Bangor
Gwynedd Dwyrain Porthmadog Dwyrain Porthmadog
Gwynedd Dyffryn Ardudwy Dyffryn Ardudwy
Gwynedd Efailnewydd a Buan Efailnewydd a Buan
Gwynedd Gerlan Gerlan
Gwynedd Glaslyn Glaslyn
Gwynedd Glyder Glyder
Gwynedd Gogledd Dolgellau Gogledd Dolgellau
Gwynedd Gogledd Pwllheli Gogledd Pwllheli
Gwynedd Gorllewin Porthmadog Gorllewin Porthmadog
Gwynedd Gorllewin Tywyn Gorllewin Tywyn
Gwynedd Harlech a Llanbedr Harlech a Llanbedr
Gwynedd Hendre Hendre
Gwynedd Llanbedrog gyda Mynytho Llanbedrog gyda Mynytho
Gwynedd Llanberis Llanberis
Gwynedd Llandderfel Llandderfel
Gwynedd Llanllyfni Llanllyfni
Gwynedd Llanrug Llanrug
Gwynedd Llanuwchllyn Llanuwchllyn
Gwynedd Llanwnda Llanwnda
Gwynedd Llanystumdwy Llanystumdwy
Gwynedd Menai  Menai 
Gwynedd Morfa Nefyn a Thudweiliog Morfa Nefyn a Thudweiliog
Gwynedd Morfa Tywyn Morfa Tywyn
Gwynedd Nefyn Nefyn
Gwynedd Peblig Peblig
Gwynedd Pen draw Llŷn Pen draw Llŷn
Gwynedd Penisa'r-waun Penisa'r-waun
Gwynedd Penrhyndeudraeth Penrhyndeudraeth
Gwynedd Pen-y-groes Pen-y-groes
Gwynedd Rachub Rachub
Gwynedd Teigl Teigl
Gwynedd Trawsfynydd Trawsfynydd
Gwynedd Tre-garth a Mynydd Llandygái Tre-garth a Mynydd Llandygái
Gwynedd Tryfan Tryfan
Gwynedd Waunfawr Waunfawr
Gwynedd Y Bala Y Bala
Gwynedd Y Bontnewydd Y Bontnewydd
Gwynedd Y Faenol Y Faenol
Gwynedd Y Groeslon Y Groeslon
Gwynedd Yr Eifl Yr Eifl
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Bedlinog and Trelewis  Bedlinog a Threlewis
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Cyfarthfa    Cyfarthfa
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Dowlais and Pant Dowlais a Phant
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Gurnos Gurnos
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Merthyr Vale Ynysowen
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Park Y Parc
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Penydarren    Penydarren
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Plymouth    Plymouth
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Town   Y Dref 
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Treharris    Treharris
Merthyr Tudful (Merthyr Tydfil) Vaynor Faenor
Sir Fynwy (Monmouthshire) Bulwark and Thornwell Bulwark a Thornwell
Sir Fynwy (Monmouthshire) Caerwent Caer-went
Sir Fynwy (Monmouthshire) Caldicot Castle Castell Cil-y-coed
Sir Fynwy (Monmouthshire) Caldicot Cross Croes Cil-y-coed
Sir Fynwy (Monmouthshire) Cantref Cantref
Sir Fynwy (Monmouthshire) Chepstow Castle and Larkfield Castell Cas-gwent a Larkfield
Sir Fynwy (Monmouthshire) Croesonen Croesonnen
Sir Fynwy (Monmouthshire) Crucorney Crucornau Fawr
Sir Fynwy (Monmouthshire) Devauden Devauden
Sir Fynwy (Monmouthshire) Dewstow Llanddewi
Sir Fynwy (Monmouthshire) Drybridge Drybridge
Sir Fynwy (Monmouthshire) Gobion Fawr Gobion Fawr
Sir Fynwy (Monmouthshire) Goetre Fawr Goetre Fawr
Sir Fynwy (Monmouthshire) Grofield Grofield
Sir Fynwy (Monmouthshire) Lansdown Lansdown
Sir Fynwy (Monmouthshire) Llanbadoc and Usk Llanbadog a Brynbuga
Sir Fynwy (Monmouthshire) Llanelly Llanelli
Sir Fynwy (Monmouthshire) Llanfoist Fawr and Govilon Llan-ffwyst Fawr a Gofilon
Sir Fynwy (Monmouthshire) Llangybi Fawr Llangybi Fawr
Sir Fynwy (Monmouthshire) Llantilio Crossenny Llandeilo Gresynni
Sir Fynwy (Monmouthshire) Magor East with Undy Dwyrain Magwyr gyda Gwndy
Sir Fynwy (Monmouthshire) Magor West Gorllewin Magwyr
Sir Fynwy (Monmouthshire) Mardy Y Maerdy
Sir Fynwy (Monmouthshire) Mitchel Troy and Trellech United Llanfihangel Troddi a Thryleg Unedig
Sir Fynwy (Monmouthshire) Mount Pleasant Mount Pleasant
Sir Fynwy (Monmouthshire) Osbaston Osbaston
Sir Fynwy (Monmouthshire) Overmonnow Overmonnow
Sir Fynwy (Monmouthshire) Park Y Parc
Sir Fynwy (Monmouthshire) Pen Y Fal Pen-y-fâl
Sir Fynwy (Monmouthshire) Portskewett Porthsgiwed
Sir Fynwy (Monmouthshire) Raglan Rhaglan
Sir Fynwy (Monmouthshire) Rogiet Rogiet
Sir Fynwy (Monmouthshire) Severn Hafren
Sir Fynwy (Monmouthshire) Shirenewton Drenewydd Gelli-farch
Sir Fynwy (Monmouthshire) St Arvans Llanarfan
Sir Fynwy (Monmouthshire) St Kingsmark Llangynfarch
Sir Fynwy (Monmouthshire) Town Y Dref
Sir Fynwy (Monmouthshire) West End West End
Sir Fynwy (Monmouthshire) Wyesham Wyesham
Casnewydd (Newport) Allt-yr-yn Allt-yr-ynn
Casnewydd (Newport) Alway Alway
Casnewydd (Newport) Beechwood Beechwood
Casnewydd (Newport) Bettws Betws
Casnewydd (Newport) Bishton and Langstone Trefesgob a Langstone
Casnewydd (Newport) Caerleon Caerllion
Casnewydd (Newport) Gaer Gaer
Casnewydd (Newport) Graig Graig
Casnewydd (Newport) Lliswerry Llyswyry
Casnewydd (Newport) Llanwern Llan-wern
Casnewydd (Newport) Malpas Malpas
Casnewydd (Newport) Pillgwenlly Pilgwenlli
Casnewydd (Newport) Ringland Ringland
Casnewydd (Newport) Rogerstone East Dwyrain Tŷ-du
Casnewydd (Newport) Rogerstone North Gogledd Tŷ-du
Casnewydd (Newport) Rogerstone West Gorllewin Tŷ-du
Casnewydd (Newport) Shaftesbury Shaftesbury
Casnewydd (Newport) St Julians Sain Silian
Casnewydd (Newport) Stow Hill Stow Hill
Casnewydd (Newport) Tredegar Park and Marshfield Parc Tredegar a Maerun
Casnewydd (Newport) Victoria Victoria
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Aberavon Aberafan
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Aberdulais Aberdulais
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Allt-wen Allt-wen
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Baglan Baglan
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Blaengwrach and Glynneath West Blaen-gwrach a Gorllewin Glyn-nedd
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Briton Ferry East Dwyrain Llansawel
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Briton Ferry West Gorllewin Llansawel
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Bryn and Cwmavon Bryn a Chwmafan
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Bryn-côch North Gogledd Bryn-coch
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Bryn-côch South De Bryn-coch
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Cadoxton Llangatwg
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Cimla and Pelenna Cimla a Phelenna
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Coedffranc Central Canol Coed-ffranc
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Coedffranc North Gogledd Coed-ffranc
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Coedffranc West Gorllewin Coed-ffranc
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Crynant, Onllwyn and Seven Sisters Y Creunant, Onllwyn a Blaendulais
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Cwmllynfell and Ystalyfera Cwmllynfell ac Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Cymer and Glyncorrwg Cymer a Glyncorrwg
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Dyffryn Dyffryn
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Glynneath Central and East Canol a Dwyrain Glyn-nedd
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Godre'r Graig Godre'r-graig
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Gwaun-Cae-Gurwen and Lower Brynamman Gwauncaegurwen a Brynaman Isaf
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Gwynfi and Croeserw Gwynfi a Chroeserw
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Margam and Tai-bach Margam a Thai-bach
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Neath East Dwyrain Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Neath North Gogledd Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Neath South De Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Pontardawe Pontardawe
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Port Talbot Port Talbot
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Resolven and Tonna Resolfen a Thonna
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Rhos Rhos
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Sandfields East Dwyrain Sandfields
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Sandfields West Gorllewin Sandfields
Castell-nedd Port Talbot (Neath Port Talbot) Trebanos Trebanos
Sir Benfro (Pembrokeshire) Amroth and Saundersfoot North Amroth a Gogledd Saundersfoot
Sir Benfro (Pembrokeshire) Boncath and Clydau Boncath a Chlydau
Sir Benfro (Pembrokeshire) Burton Burton
Sir Benfro (Pembrokeshire) Bro Gwaun Bro Gwaun
Sir Benfro (Pembrokeshire) Camrose Camros
Sir Benfro (Pembrokeshire) Carew and Jeffreyston Caeriw a Jeffreyston
Sir Benfro (Pembrokeshire) Cilgerran and Eglwyswrw Cilgerran ac Eglwyswrw
Sir Benfro (Pembrokeshire) Crymych and Mynachlog-ddu Crymych a Mynachlog-ddu
Sir Benfro (Pembrokeshire) East Willliamston East Williamston
Sir Benfro (Pembrokeshire) Fishguard: North East Gogledd-ddwyrain Abergwaun
Sir Benfro (Pembrokeshire) Fishguard: North West Gogledd-orllewin Abergwaun 
Sir Benfro (Pembrokeshire) Goodwick Wdig
Sir Benfro (Pembrokeshire) Haverfordwest: Castle Hwlffordd: Y Castell
Sir Benfro (Pembrokeshire) Haverfordwest: Garth Hwlffordd: Garth
Sir Benfro (Pembrokeshire) Haverfordwest: Portfield  Hwlffordd: Portfield
Sir Benfro (Pembrokeshire) Haverfordwest: Prendergast  Hwlffordd: Prendergast
Sir Benfro (Pembrokeshire) Haverfordwest: Priory Hwlffordd: Y Priordy
Sir Benfro (Pembrokeshire) Hundleton  Hundleton
Sir Benfro (Pembrokeshire) Johnston Johnston
Sir Benfro (Pembrokeshire) Kilgetty and Begelly Cilgeti a Begeli
Sir Benfro (Pembrokeshire) Lampeter Velfrey Llanbedr Felffre
Sir Benfro (Pembrokeshire) Lamphey Llandyfái
Sir Benfro (Pembrokeshire) Letterston Treletert
Sir Benfro (Pembrokeshire) Llangwm  Llangwm
Sir Benfro (Pembrokeshire) Llanrhian Llanrhian
Sir Benfro (Pembrokeshire) Maenclochog Maenclochog
Sir Benfro (Pembrokeshire) Manorbier and Penally Maenorbŷr a Phenalun
Sir Benfro (Pembrokeshire) Martletwy  Martletwy
Sir Benfro (Pembrokeshire) Merlin’s Bridge Pont Fadlen
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: Central Canol Aberdaugleddau
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: East Dwyrain Aberdaugleddau
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: Hakin Aberdaugleddau: Hakin
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: Hubberston Aberdaugleddau: Hubberston
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: North Gogledd Aberdaugleddau
Sir Benfro (Pembrokeshire) Milford: West Gorllewin Aberdaugleddau
Sir Benfro (Pembrokeshire) Narberth: Urban Arberth Drefol
Sir Benfro (Pembrokeshire) Narberth: Rural Arberth Wledig
Sir Benfro (Pembrokeshire) Newport and Dinas Trefdraeth a Dinas
Sir Benfro (Pembrokeshire) Neyland: East Dwyrain Neyland
Sir Benfro (Pembrokeshire) Neyland: West Gorllewin Neyland
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke Dock: Bush Doc Penfro: Bush
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke Dock: Central Canol Doc Penfro
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke Dock: Market Doc Penfro: Y Farchnad
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke Dock: Bufferland Doc Penfro: Bufferland
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke Dock: Pennar Doc Penfro: Pennar
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke: Monkton and St Mary South Penfro: Cil-maen a De St Mary
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke: St Mary North Penfro: Gogledd St Mary
Sir Benfro (Pembrokeshire) Pembroke: St Michael Penfro: St Michael
Sir Benfro (Pembrokeshire) Rudbaxton and Spittal Rudbaxton a Spittal
Sir Benfro (Pembrokeshire) Saundersfoot South De Saundersfoot
Sir Benfro (Pembrokeshire) Solva Solfach
Sir Benfro (Pembrokeshire) St David’s Tyddewi
Sir Benfro (Pembrokeshire) St Dogmaels Llandudoch
Sir Benfro (Pembrokeshire) St Florence and St Mary Out Liberty St Florence a Llanfair Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro (Pembrokeshire) St Ishmael’s  Llanisan-yn-Rhos
Sir Benfro (Pembrokeshire) Tenby: North Gogledd Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro (Pembrokeshire) Tenby: South De Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro (Pembrokeshire) The Havens Yr Aberoedd
Sir Benfro (Pembrokeshire) Wiston Cas-wis
Powys Aber-craf and Ystradgynlais Aber-craf ac Ystradgynlais
Powys Banwy, Llanfihangel and Llanwddyn Banwy, Llanfihangel a Llanwddyn
Powys Berriew and Castle Caereinion  Aberriw a Chastell Caereinion
Powys Brecon East Dwyrain Aberhonddu
Powys Brecon West Gorllewin Aberhonddu
Powys Bronllys and Felin-fach Bronllys a Felin-fach
Powys Builth Llanfair-ym-Muallt
Powys Caersws Caersŵs
Powys Churchstoke Yr Ystog
Powys Crickhowell with Cwmdu and Tretower Crucywel gyda Chwm-du a Thretŵr
Powys Cwm-twrch Cwm-twrch
Powys Disserth and Trecoed with Newbridge Diserth a Thre-coed gyda’r Bontnewydd-ar-Wy
Powys Dolforwyn Dolforwyn
Powys Forden and Montgomery Ffordun a Threfaldwyn
Powys Glantwymyn Glantwymyn
Powys Glasbury Y Clas-ar-Wy
Powys Guilsfield Cegidfa
Powys Gwernyfed Gwernyfed
Powys Hay Y Gelli
Powys Ithon Valley Dyffryn Ieithon
Powys Kerry Ceri
Powys Knighton with Beguildy Trefyclo gyda Bugeildy
Powys Llanafanfawr with Garth Llanafan-fawr gyda Garth
Powys Llanbrynmair Llanbrynmair
Powys Llandinam with Dolfor Llandinam gyda Dolfor
Powys Llandrindod North Gogledd Llandrindod
Powys Llandrindod South De Llandrindod
Powys Llandrinio Llandrinio
Powys Llandysilio Llandysilio
Powys Llanelwedd Llanelwedd
Powys Llanfair Caereinion and Llanerfyl  Llanfair Caereinion a Llanerfyl
Powys Llanfyllin Llanfyllin
Powys Llangattock and Llangynidr Llangatwg a Llangynidr
Powys Llangors with Bwlch Llan-gors gyda Bwlch
Powys Llangunllo with Norton Llangynllo gyda Norton
Powys Llangyniew and Meifod Llangynyw a Meifod
Powys Llanidloes Llanidloes 
Powys Llanrhaeadr-ym-Mochnant and Llansilin Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llansilin
Powys Llansantffraid Llansanffraid
Powys Llanwrtyd Wells Llanwrtyd 
Powys Llanyre with Nantmel Llanllŷr gyda Nantmel
Powys Machynlleth Machynlleth
Powys Maescar and Llywel Maes-car a Llywel
Powys Newtown Central and South Canol a De’r Drenewydd
Powys Newtown East Dwyrain y Drenewydd
Powys Newtown North  Gogledd y Drenewydd
Powys Newtown West Gorllewin y Drenewydd
Powys Old Radnor Pencraig
Powys Presteigne Llanandras
Powys Rhayader Rhaeadr Gwy
Powys Rhiwcynon Rhiwcynon
Powys Talgarth Talgarth
Powys Talybont-on-Usk Tal-y-bont ar Wysg
Powys Tawe Uchaf Tawe Uchaf
Powys Trelystan and Trewern Trelystan a Thre-wern
Powys Welshpool Castle Y Trallwng Castell
Powys Welshpool Gungrog Y Trallwng Gungrog
Powys Welshpool Llanerchyddol Y Trallwng Llanerchyddol
Powys Ynyscedwyn Ynysgedwyn
Powys Yscir with Honddu Isaf and Llanddew  Ysgir gyda Honddu Isaf a Llan-ddew 
Rhondda Cynon Taf Aberaman Aberaman
Rhondda Cynon Taf Abercynon Abercynon
Rhondda Cynon Taf Aberdare East Dwyrain Aberdâr
Rhondda Cynon Taf Aberdare West and Llwydcoed Gorllewin Aberdâr a Llwydcoed
Rhondda Cynon Taf Beddau and Tyn-y-nant Beddau a Thyn-y-nant
Rhondda Cynon Taf Brynna and Llanharan Brynna a Llanharan
Rhondda Cynon Taf Church Village Pentre'r Eglwys
Rhondda Cynon Taf Cilfynydd Cilfynydd
Rhondda Cynon Taf Cwm Clydach Cwm Clydach
Rhondda Cynon Taf Cwmbach Cwm-bach
Rhondda Cynon Taf Cymer Cymer
Rhondda Cynon Taf Gilfach-goch Gilfach-goch
Rhondda Cynon Taf Glyn-coch Glyn-coch
Rhondda Cynon Taf Graig and Pontypridd West Y Graig a Gorllewin Pontypridd
Rhondda Cynon Taf Hawthorn and Lower Rhydfelen Y Ddraenen-wen a Rhydfelen Isaf
Rhondda Cynon Taf Hirwaun, Penderyn and Rhigos Hirwaun, Penderyn a'r Rhigos
Rhondda Cynon Taf Llanharry Llanhari
Rhondda Cynon Taf Llantrisant and Talbot Green Llantrisant a Thonysguboriau
Rhondda Cynon Taf Llantwit Fardre Llanilltud Faerdref
Rhondda Cynon Taf Llwyn-y-pia Llwynypia
Rhondda Cynon Taf Mountain Ash Aberpennar
Rhondda Cynon Taf Penrhiw-ceibr Penrhiw-ceibr
Rhondda Cynon Taf Pentre Pentre
Rhondda Cynon Taf Pen-y-graig Pen-y-graig
Rhondda Cynon Taf Pen-y-waun Pen-y-waun
Rhondda Cynon Taf Pontyclun Central Canol Pont-y-clun
Rhondda Cynon Taf Pontyclun East Dwyrain Pont-y-clun
Rhondda Cynon Taf Pontyclun West Gorllewin Pont-y-clun
Rhondda Cynon Taf Pontypridd Town Tref Pontypridd
Rhondda Cynon Taf Porth Porth
Rhondda Cynon Taf Tylorstown and Ynyshir Tylorstown ac Ynys-hir
Rhondda Cynon Taf Ferndale and Maerdy Glynrhedynog a'r Maerdy
Rhondda Cynon Taf Rhydfelen Central Canol Rhydfelen
Rhondda Cynon Taf Taff's Well Ffynnon Taf
Rhondda Cynon Taf Ton-teg Ton-teg
Rhondda Cynon Taf Tonypandy Tonypandy
Rhondda Cynon Taf Tonyrefail East Dwyrain Tonyrefail
Rhondda Cynon Taf Tonyrefail West Gorllewin Tonyrefail
Rhondda Cynon Taf Trallwng Trallwng
Rhondda Cynon Taf Trealaw Trealaw
Rhondda Cynon Taf Treforest Trefforest
Rhondda Cynon Taf Treherbert Treherbert 
Rhondda Cynon Taf Treorchy Treorci
Rhondda Cynon Taf Upper Rhydfelen and Glyn-taf Rhydfelen Uchaf a Glyn-taf
Rhondda Cynon Taf Ynysybwl Ynys-y-bwl
Rhondda Cynon Taf Ystrad Ystrad
Abertawe (Swansea) Bishopston Llandeilo Ferwallt
Abertawe (Swansea) Bôn-y-maen Bôn-y-maen
Abertawe (Swansea) Castle Y Castell
Abertawe (Swansea) Clydach Clydach
Abertawe (Swansea) Cockett Y Cocyd
Abertawe (Swansea) Cwmbwrla Cwmbwrla
Abertawe (Swansea) Dunvant and Killay Dyfnant a Chilâ
Abertawe (Swansea) Fairwood Fairwood
Abertawe (Swansea) Gorseinon and Penyrheol Gorseinon a Phenyrheol
Abertawe (Swansea) Gower Gŵyr
Abertawe (Swansea) Gowerton Tregŵyr
Abertawe (Swansea) Landore Glandŵr
Abertawe (Swansea) Llangyfelach Llangyfelach
Abertawe (Swansea) Llansamlet Llansamlet
Abertawe (Swansea) Llwchwr Llwchwr
Abertawe (Swansea) Mayals Mayals
Abertawe (Swansea) Morriston Treforys
Abertawe (Swansea) Mumbles Y Mwmbwls
Abertawe (Swansea) Mynydd-bach Mynydd-bach
Abertawe (Swansea) Pen-clawdd Pen-clawdd
Abertawe (Swansea) Penderry Penderi
Abertawe (Swansea) Penllergaer Penlle'r-gaer
Abertawe (Swansea) Pennard Pennard
Abertawe (Swansea) Pontarddulais Pontarddulais
Abertawe (Swansea) Pontlliw and Tircoed Pont-lliw a Thir-coed
Abertawe (Swansea) Sketty Sgeti
Abertawe (Swansea) St Thomas St Thomas
Abertawe (Swansea) Townhill Townhill
Abertawe (Swansea) Uplands Uplands
Abertawe (Swansea) Waterfront Y Glannau
Abertawe (Swansea) Waunarlwydd Waunarlwydd
Abertawe (Swansea) West Cross West Cross
Torfaen Abersychan Abersychan
Torfaen Blaenavon Blaenafon
Torfaen Coed Eva Coed Efa
Torfaen Croesyceiliog Croesyceiliog
Torfaen Fairwater Fairwater
Torfaen Greenmeadow Greenmeadow
Torfaen Llanfrechfa and Ponthir Llanfrechfa a Phont-hir
Torfaen Llantarnam Llantarnam
Torfaen Llanyrafon Llanyrafon
Torfaen New Inn New Inn
Torfaen Panteg Pant-teg
Torfaen Pontnewydd Pontnewydd
Torfaen Pontnewynydd and Snatchwood Pontnewynydd a Snatchwood
Torfaen Pontypool Fawr Pont-y-pŵl Fawr
Torfaen St. Dials St. Dials
Torfaen Trevethin and Penygarn Trefddyn a Phen-y-garn
Torfaen Two Locks Two Locks
Torfaen Upper Cwmbran Cwmbrân Uchaf
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Baruc Baruc
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Buttrills Buttrills
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Cadoc Cadog
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Castleland Castleland
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Cornerswell Cornerswell
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Court Court
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Cowbridge Y Bont-faen
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Dinas Powys Dinas Powys
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Dyfan Dyfan
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Gibbonsdown Gibbonsdown
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Illtyd Illtud
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Llandough Llandochau
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Llandow Llandŵ
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Llantwit Major Llanilltud Fawr
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Peterston-super-Ely Llanbedr-y-fro
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Plymouth Plymouth
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Rhoose Y Rhws
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) St Athan Sain Tathan
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) St Bride's Major Saint-y-brid
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) St Nicholas and Llancarfan Sain Nicolas a Llancarfan
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) St Augustine's St Augustine's
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Stanwell Stanwell
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Sully Sili
Bro Morgannwg (Vale of Glamorgan) Wenvoe Gwenfô
Wrecsam (Wrexham) Acrefair North Gogledd Acre-fair
Wrecsam (Wrexham) Acton and Maesydre Gwaunyterfyn a Maes-y-dre
Wrecsam (Wrexham) Bangor Is-y-coed Bangor-is-y-coed
Wrecsam (Wrexham) Borras Park Parc Borras
Wrecsam (Wrexham) Bronington and Hanmer Bronington a Hanmer
Wrecsam (Wrexham) Brymbo Brymbo
Wrecsam (Wrexham) Bryn Cefn Bryn Cefn
Wrecsam (Wrexham) Brynyffynnon Brynyffynnon
Wrecsam (Wrexham) Cartrefle Cartrefle
Wrecsam (Wrexham) Cefn East Dwyrain Cefn
Wrecsam (Wrexham) Cefn West Gorllewin Cefn
Wrecsam (Wrexham) Chirk North Gogledd y Waun
Wrecsam (Wrexham) Chirk South De'r Waun
Wrecsam (Wrexham) Coedpoeth Coed-poeth
Wrecsam (Wrexham) Dyffryn Ceiriog Dyffryn Ceiriog
Wrecsam (Wrexham) Erddig Erddig
Wrecsam (Wrexham) Esclusham Esclusham
Wrecsam (Wrexham) Garden Village Garden Village
Wrecsam (Wrexham) Gresford East and West Dwyrain a Gorllewin Gresffordd
Wrecsam (Wrexham) Grosvenor Grosvenor
Wrecsam (Wrexham) Gwenfro Gwenfro
Wrecsam (Wrexham) Gwersyllt East Dwyrain Gwersyllt
Wrecsam (Wrexham) Gwersyllt North Gogledd Gwersyllt
Wrecsam (Wrexham) Gwersyllt South De Gwersyllt
Wrecsam (Wrexham) Gwersyllt West Gorllewin Gwersyllt
Wrecsam (Wrexham) Hermitage Hermitage
Wrecsam (Wrexham) Holt Holt
Wrecsam (Wrexham) Little Acton Acton Fechan
Wrecsam (Wrexham) Llangollen Rural Llangollen Wledig
Wrecsam (Wrexham) Llay Llai
Wrecsam (Wrexham) Marchwiel Marchwiel
Wrecsam (Wrexham) Marford and Hoseley Marford a Hoseley
Wrecsam (Wrexham) Minera Mwynglawdd 
Wrecsam (Wrexham) New Broughton New Broughton
Wrecsam (Wrexham) Offa Offa
Wrecsam (Wrexham) Overton and Maelor South Owrtyn a De Maelor
Wrecsam (Wrexham) Pant and Johnstown Pant a Johnstown
Wrecsam (Wrexham) Penycae Pen-y-cae
Wrecsam (Wrexham) Penycae and Ruabon South Pen-y-cae a De Rhiwabon
Wrecsam (Wrexham) Ponciau  Ponciau
Wrecsam (Wrexham) Queensway Queensway
Wrecsam (Wrexham) Rhos Rhos
Wrecsam (Wrexham) Rhosnesni Rhosnesni
Wrecsam (Wrexham) Rossett Yr Orsedd
Wrecsam (Wrexham) Ruabon Rhiwabon
Wrecsam (Wrexham) Smithfield Smithfield
Wrecsam (Wrexham) Stansty Stansty
Wrecsam (Wrexham) Whitegate Whitegate
Wrecsam (Wrexham) Wynnstay Wynnstay