Skip to main content

This consultation ended 15 December 2014.

Consultation period:
22 September 2014 to 15 December 2014
Last updated:

Details of outcome

Summary of responses , file type: PDF, file size: 846 KB

PDF
846 KB
If you need a more accessible version of this document please email digital@gov.wales. Please tell us the format you need. If you use assistive technology please tell us what this is.

Index of responses , file type: PDF, file size: 6 MB

PDF
6 MB
If you need a more accessible version of this document please email digital@gov.wales. Please tell us the format you need. If you use assistive technology please tell us what this is.

Original consultation

The Wales Bill currently before the UK Parliament sets out new fiscal powers for Wales, including powers to borrow for capital investment and powers in relation to taxation.

Consultation description

Mae datganoli’r pwerau hyn yn gam sylweddol ymlaen a bydd yn caniatáu i Gymru ddatblygu trefniadau ariannu sy’n gweddu’n well i amgylchiadau a blaenoriaethau Cymru.

Mae’r Papur Gwyn hwn yn nodi ein cynigion i sefydlu trefniadau ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru a dyma’r cyntaf o dri ymgynghoriad a gynhelir ynghylch cynigion ar gyfer trethi Cymru.  Bydd ymgynghoriadau ar gynigion ar gyfer trethi Cymru’n disodli Treth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi yn dilyn yn y gwanwyn 2015.

Mae’r ymgynghoriad yn cwmpasu:

  • cynigion i sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru
  • dewisiadau ar gyfer casglu trethi Cymru yn effeithlon ac yn effeithiol
  • camau i hybu cydymffurfiad â threthi ac i fynd i’r afael â diffyg cydymffurfio gan gynnwys osgoi trethi
  • trefniadau ar gyfer datrys anghydfodau threthi.

Consultation documents

Consultation document , file type: PDF, file size: 596 KB

PDF
596 KB
If you need a more accessible version of this document please email digital@gov.wales. Please tell us the format you need. If you use assistive technology please tell us what this is.